Konsulttjänst

Kundförståelse: Tribal Close Up

Förstå vart dina konsumenter är på väg

Tribal Close Up – Unik metod och verktyg för morgondagens marknadsförare

Få artikeln i din inkorg

Vart är konsumenterna på väg? I vilken riktning för de marknaden, hur påverkar de ditt varumärke, och vad säger och anser de om dina produkter och tjänster? Vilka är de viktigaste grupperna och segmenten på din marknad? Vad ska du göra för dem och hur ska du nå dem?

Tribal Close Up är vår unika metod för att få heltäckande svar på frågorna ovan. Det unika ligger i att vi kombinerar online etnografi och Big Data analys med hjälp av vår digitala side-kick Dcipher med kvantitativa insikter om storlek och sammansättning. Det gör att vi kan identifiera dina nyckelgrupper/tribes och bygga hypoteser om dem genom direktobservationer, och att vi därefter kan kvantifiera dem och ta fram lämpliga strategier för att kommunicera och nå dem. Vi försöker också så gott som alltid tolka de konkreta resultaten mot bakgrund av bredare konsument- och samhällstrender.

Oftast används också en Tribal Close-up som startpunkt för innovation, koncept- och affärsutveckling där vi arbetar konkret tillsammans med uppdragsgivaren.

Tribal Close Up hjälper företag och varumärken att:

  • Upptäcka nya behov och förändrade trender/mönster/beteenden
  • Förstå kundgrupper, nya fenomen och möjligheter på djupet
  • Forma strategisk kommunikation och driva innovationsprocesser som svar på upptäckta kundgrupper, fenomen och möjligheter.

Våra expertområden