Magnus Kempe

Director Retail & Finance

Magnus är senior konsult och arbetar som Director of Retail & Finance på Kairos Future. Han arbetar främst för branscher inom konsument, media och den finansiella sektorn där han arbetat för ett flertal aktörer men även offentlig sektor, bygg, energi och telekom. Magnus har en gedigen akademisk bakgrund med studier i matematik tillsammans med en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg samt studier på MBA programmet vid Stern School of Business vid New York University.