Research Project

Kairos Travel Trend Report

Från Gore till Greta – förstå framtidens resande

I vårt forskningsprojekt Kairos Travel Trend Report har vi analyserat trender, förändringar i beteende och i långsiktiga resmönster på den skandinaviska marknaden sedan 2007. I 2019 års rapport har vi lagt extra fokus på hållbarhetsaspekter.

Vi har analyserat enkätsvar från över 5000 personer i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Genom att använda jämförbar data från tidigare undersökningar har vi kunnat följa viktiga förändringar inom bland annat följande områden:

 • Hur dagens fokus på hållbarhet kommer att påverka långsiktiga resmönster
 • Huruvida status och skam kommer att ha en effekt på resande som byggare av det personliga varumärket
 • Vilka trender som kommer att påverka industrin i framtiden
 • Vart den skandinaviska resenärer kommer att resa år 2022
 • Vad resenärerna planerar att lägga sina pengar på i framtiden
 • Vilka drivkrafter som påverkar valet av semester
 • Vilka destinationer som har högst tillväxtpotential

Dessutom; tillväxtpotentialen för flera olika semesterformer, trender inom inspiration, information och bokning, transportval, utgifter etc.

Vid intresse för en speciell typ av resenär eller segment kan vi dyka ner djupare i materialet och erbjuda en specialanalys. Ett urval av de segment vi skulle kunna undersöka är till exempel:

 • De som har besökt eller som planerar att besöka en specifik destination i framtiden
 • Olika demografiska grupper så som unga eller seniora resenärer eller olika ”triber”
 • De resenärer som intresserar sig för sol & bad, city breaks, natur, kulinariska matupplevelser, festande etc.
 • Svenskar, norrmän, danskar och finnar

Vill du veta mer, kontakta johanna.danielsson@kairosfuture.com eller erika.charbonnel@kairosfuture.com

We perceive the Scandinavian market as an early indicator for changes in travel behavior and that is why it is so valuable for us to join this study. Scandinavian tourists are, in our opinion, innovators and early adopters of trends, which are to emerge in Europe soon and will affect also our tourism market.

Joanna Węglarczyk
Head of the Department of Strategy and Analyses, Polish Tourism Organization