Johan Hammarlund

Collaborative Foresight Advisor

Johan är rådgivare med fokus på kollaborativ innovation och omvärldsanalys. Han har lång erfarenhet av att stödja och utveckla strateginära och datadrivet omvärldsarbete i olika typer av organisationer. Johan har även varit drivande part i flera organisationsöverskidande forskningsprojekt inom omvärldsanalys och medieforskning, ofta med fokus på det nya digitala medielandskapet. Johan har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap.