Axel Gruvaeus

Analyst

Axel arbetar som analytiker med inriktning på kvalitativa undersökningar med antropologiska och kulturanalytiska perspektiv. Han har erfarenhet av att arbeta nära såväl industri i areella näringar som ideell sektor och destinationsutveckling. Axel har en examen i Kultur, Samhälle och Mediegestaltning från Linköpings universitet där han även studerat nationalekonomi och socialantropologi. Han har även en flerårig bakgrund inom folkbildningen som studiecirkelledare i både ABF och Medborgarskolan.