Axel Gruvaeus

Senior Analyst

Axel arbetar som analytiker och framtidsstrateg. Han har en inriktning på kvalitativa analyser med antropologiska och kulturanalytiska perspektiv. Axel har erfarenhet av en bredd av branscher, från livsmedelssystemet och skogsnäringen till offentlig och ideell sektor. Han har publicerat artiklar om digitala verktygs transformativa kraft och policybetydelse i de akademiska tidskrifterna MDPI Sustainability och Journal of Futures Studies.

Axel har en dubbel kandidatexamen från Linköpings universitet; i Socialantropologi och i  Kultur, Samhälle och Mediegestaltning. Han har även en magisterexamen i Applied Ethics, också den från Linköpings universitet.