Olivier Rostang

Consultant and Future Strategist

Olivier Rostang är konsult och framtidsstrateg på Kairos Future. Han har en bakgrund inom hållbar stadsutveckling och har länge varit engagerad i den ideella sektorn för europeiska ungdomsparlamentet. Olivier har en kandidatexamen i geo- och miljövetenskap från Albert-Ludwigs universitet i Freiburg, Tyskland, och en dubbel masterexamen i miljövetenskap och hållbar utveckling från SLU och Uppsala universitet. Han är intresserad av de spatiala och hållbara aspekterna av städer och har erfarenhet av geografiska informationssystem, grafisk design och visuell information.