Konsulttjänst

Strategiutveckling

Skaffa dig en framtidsdriven strategi

TAIDA: A Framework for Thinking of the Future

Få artikeln i din inbox

Med en tydlig vision och ett mål i sikte blir allting lättare – strategiska prioriteringar såväl som mer närliggande beslut. Men visioner och strategier kan inte bara byggas på historien eller utgå från existerande tillgångar och kompetenser. Först och främst måste en strategi vara framtidssäkrad – ett kraftfullt gensvar på de utmaningar och möjligheter som ligger framför.

Vi kallar den sortens strategi för framtidsdriven strategi.

När vi hjälper våra uppdragsgivare med strategiutveckling, använder vi en väl beprövad metodik och kombinerar analytiskt arbete med workshops tillsammans med nyckelpersoner från uppdragsgivaren – projektgrupper, ledningsgrupp och styrelse. Ibland engageras också externa experter, kunder, eller bredare grupper av anställda i processen.

Eftersom vi vet att den mest kritiska aspekten av en strategi är att den är framtidssäkrad – i linje med trender, hot och möjligheter – inleder vi alltid processen med att identifiera drivkrafter i omvärlden.

Men vi stannar aldrig där. Vi vet att strategiskapande är en konst. Det handlar om att skapa nya begrepp för att ta sig ut ur mentala låsningar, och om att balansera de egna resurserna, ambitionerna och målen med yttre krafter och tillgångar. Det handlar om robusthet och rörlighet, om att säkra upp och om att satsa djärvt. En välbyggd strategi handlar inte bara om marknad och affärer utan också om organisationens insida, om kompetens, kultur och organisation. Därför gäller det att det externa perspektivet balanseras mot det interna.

Men en strategis styrka står också i direkt proportion mot dess genomförbarhet. Därför arbetar vi hårt med att identifiera inte bara de önskvärda utan också möjliga åtgärderna, och för att hitta mätetal och arbetsformer som gör det möjligt att följa upp framstegen.

Slutligen summerar vi ofta den samlade strategin i vad vi kallar en Future Capital Navigator, en strategikarta som är plattformen för vad vi kallar framtidsdriven affärsstyrning.

The Future Capital Navigator. Från Lindgren, 21st Century Management.

 

Läs mer i dessa exempel om hur vi jobbar med framtidsdriven strategi:
Strategiprojekt över fem tidszoner om framtidens matproduktion 

Planering och ledning av processen för strategisk utvecklingsplan för ett energibolag

Hur ett universitet i USA ökade sin attraktionskraft för kommande generationer studenter

Våra expertområden