Referenscase

Parks and Resorts

Från tivoli till upplevelseproffs – om hur Parks and Resorts blev tankeledare

Parks and Resorts Scandinavia driver Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland med tillsammans nästan tre miljoner gäster årligen. Omsättning är idag 1,3 miljarder. Men 2010 var koncernen relativt nybildad och saknade tydlig struktur för att kunna växa. Dåvarande koncernchefen Jan Roy kontaktade Kairos Future för att få en bättre förståelse för framtidens upplevelser. Idén var att professionalisera den egna verksamheten men även inspirera hela branschen; att gå från att "bara" vara ett tivoli till att bli upplevelseskapare i världsklass och tankeledare i den tillväxtstarka upplevelsebranschen. 

Inom ramen för samarbetet genomfördes research för att få en tydlig bild av de trender som påverkar framtidens upplevelseindustri: värderingskiften, teknisk utveckling, grundläggande psykologiska faktorer, närliggande framgångskoncept från hela världen med mera. Resultatet blev en tankeledarrapport som innehöll sju insikter om hur man kan skapa framtidens upplevelser i världsklass. 

– Ingen hade tagit ett strukturellt grepp om detta och undersökt hur framtidens upplevelser kan komma att se ut, vilket innebär att vi fick extremt mycket uppmärksamhet bland såväl branschkollegor som media och allmänheten. Jag och dåvarande marknadschefen, numera koncernchef, Christer Fogelmarck föreläste om undersökningens resultat på väldigt många olika platser, säger Jan Roy, före detta koncernchef på Parks and Resorts Scandinavia. 

Rapporten användes inom Parks and Resorts för att bygga en framtidssäkrad strategi för hela organisationen och få ett större gehör hos samarbetspartners och leverantörer, finansiärer och befintliga och potentiella medarbetare. Men den används än idag även av andra företag, organisationer och turismutbildningar och är en av Kairos Futures mest långlivade trendrapporter som lästs av många tusen upplevelseaktörer och intressenter. 

– I projektet var Kairos Future en ovärderlig resurs, inte bara på grund av deras erfarenhet av omvärldsanalys och framtidsfrågor utan även för det utomståendeperspektiv som de bidrog med. Detta är svårt att få till själv, det krävs nästan alltid en extern resurs för att få det perspektivet, säger Jan Roy.

Vad krävs då för att lyckas med att bli tankeledare i sin nisch?

– För att genomföra ett tankeledarprojekt krävs en förståelse för hur branschen ser ut, vilka hot och möjligheter som finns på spelplanen, samt en uppfattning om vad den egna organisationen vill och kan påverka. Samt att man vågar lyfta blicken och titta en bra bit framåt. Ett lyckat tankeledarprojekt kan ge ett bra försprång gentemot andra aktörer, säger Jan Roy.

Parks and Resorts har växt med runt 50 procent de senaste tio åren och har lyckats positionera sig som tankeledare i branschen. Vill din organisation vara den som sätter agendan och den som alla andra måste förhålla sig till inom er bransch? Man behöver inte vara stor för att vara tankeledare, men som tankeledare blir man stor. Här kan du läsa mer om tankeledarskap, är du intresserad av att veta mer så kontakta Johanna Danielsson

Här kan du läsa rapporten om framtidens upplevelser i sin helhet, och nedan hittar du en intervju med Parks and Resorts före detta koncernchef Jan Roy: 

 

Några av våra bästa case