Rapport

Framtidens upplevelser

En sammanfattning av en studie

Framtidens upplevelser

Upplevelseindustrin är, i den mån den kan kallas en ”industri”, en ung och snabbt växande framtidsindustri som befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Konsumenternas utgifter för rekreation och kultur ökar men det gör också deras förväntningar och krav på upplevelseproducenterna.

Samtidigt ser vi att allt större delar av samhället blir en del av upplevelseindustrin, i varje fall om man ser till vad vi egentligen betalar för. Att leverera upplevelser eller att tillhandhålla en arena för upplevelser blir allt mer centralt för allt större delar av servicesektorn, den sektor som idag sysselsätter 70 procent av de förvärvsarbetande i västvärlden, och så även i Sverige. Också som anställda och medarbetare är vi idag ”upplevelsejägare”, vilket ställer nya krav på arbetsgivare och HR-avdelningar.

För att förstå vad som skapar upplevelsevärde har Kairos Future under det senaste året i samarbete med Parks & Resorts gått på djupet med upplevelsens drivkrafter och trender. En omfattande intervjuundersökning där över 1000 svenskar fick förklara vad som är livets bästa upplevelser kombinerades med en analys av upplevelsesnacket i bloggosfären. Resultaten visar att upplevelser är en komplex materia, men också att det finns en central men förvånansvärt bortglömd grundbult i upplevelsebygget.