Erik Herngren

Senior Partner, Government, NGOs and Built Environment

Erik Herngren är senior partner och strategisk rådgivare till ett brett spektrum av uppdragsgivare, från näringslivet till offentliga och idéburna organisationer. Uppdragen spänner från strategiuppdrag för företagsledningar till implementering av omvärldsanalys. Han är även en mycket uppskattad föreläsare och utbildare. Den formella bakgrunden kommer från KTH lantmäteri med inriktning på samhällsplanering, Erik är även certifierad managementkonsult, CMC.