Research Project

Morgondagens arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Arbetslivet förändras just nu snabbt, med digitalisering, automatisering och specialisering som några av av de pådrivande trenderna.

Arbetslivet förändras just nu snabbt, med digitalisering, automatisering och specialisering som några av av de pådrivande trenderna. Några av konsekvenserna är generella, så som nya kompetensbehov för många organisationer. Andra är mer specifika och utmanar varje plats unika profil, både i fråga om arbetslivsstruktur så väl som dess roll i det regionala sammanhanget.  

Genom Stora jobbstudien kan vi presentera en bild av morgondagens arbetsmarknad och kompetensförsörjning. 10 000 svenskar och 1 000 arbetsgivare har beskrivit hur de ser på arbete och kompetensbehov nu och i framtiden. En unik typologi för lokala arbetsliv, i kombination med en bred omvärldsanalys, ger generella prognoser för hur olika kommuner påverkas av den pågående transformationen. 

Ladda ner minirapporterna

Klicka på någon av rapporterna i kolumnen till höger för att ladda ner dem.

Välkommen att ta del av Stora jobbstudiens insikter: 

Gör en lokal arbetslivsanalys

Stora Jobbstudiens resultat bryts ner i en analys för din kommun, region eller den plats som er organisation verkar från. Studiens innehåll skräddarsys och kan exempelvis omfatta: 

  • Vilka trender formar framtidens arbetsliv? De viktigaste trenderna som formar vad vi arbetar med, hur vi gör det och hur det påverkar våra liv. 
  • Vilken typ av plats verkar vi på? Den egna platsens styrkor, svagheter och grundläggande förutsättningar. 
  • Hur ser framtidens arbetsliv ut på vår plats? Analys av hur trenderna påverkar platsen. I detta kan ingå en undersökning av det lokala näringslivets bilder av framtiden. 
  • Vilken kompetens krävs framåt? Kritiska framtidskompetenser beskrivs, på kort, medellång och lång sikt. 
  • Hur kan vi attrahera kompetens? En bild av vad som är viktigt gällande plats och arbetsplats för de yrkesgrupper som eftersöks av det lokala arbetslivet. 
  • Vad betyder detta för framtiden? Sammanfattande slutsatser och rekommendationer. 

Analysen tar cirka 5 veckor att genomföra och inkluderar en lokal föredragning. Här kan du läsa om hur Halmstad tillsammans med sina grannkommuner använde arbetslivsanalys för att stärka sitt regionala samarbete. 

Boka en workshop 

Bearbeta materialet i en utvald grupp under 90 minuter till en heldag.  

Boka en föreläsning

Föreläsningen ger en introduktion till morgondagens arbetslandskap och tar cirka 45 till 90 minuter. Här kan du läsa mer om och boka föreläsningen om morgondagens arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

Kompetenskompassen

Kompetenskompassen ger kännedomen om människorna ni vill rektyera och visar vägen till att attrahera utvalda yrkesgrupper.

Branschanalys

Skapa försprång för er bransch med att möta framtidens kompetens. Ta del av vårt arbete tillsammans med Region Halland.