Research Project

Beredskapsanalys inför nästa lågkonjunktur

Hur kan just er kommun bäst förbereda sig inför nästa lågkonjunktur? För den kommer som alltid, pådriven av en mängd faktorer i det komplexa nätverk som kallas världsekonomin. Fast än drivkrafterna är komplexa kan effekterna lindras genom lokal och proaktiv mobilisering i ett samarbete mellan kommun och näringsliv. 

Därför erbjuder Kairos Future en grundlig analys av vilka åtgärder som är mest relevanta för er kommun i bemötandet av nästa konjunkturnedgång.

Ladda ner mer information genom att fylla i formuläret: