Research Project

Framtidens boende och flyttmönster

Varför flyttar vi? Vad är en attraktiv plats och vad är en attraktiv bostad?

Varför flyttar vi? Vad är en attraktiv plats och vad är en attraktiv bostad? I Stora boende- och flyttstudien korsades svar från 6 000 svenskar med aktuella omvärldstrender. Resultatet blev en bild av dagens och morgondagens flyttdynamik och platsattraktivitet, kommunala framgångsfaktorer och inte minst, kommuners olika roller i det regionala sammanhanget. Själva grundförutsättningarna för varje plats framtid.  

Välkommen att ta del av Stora boende- och flyttstudiens insikter: 

Gör en lokal boende- och flyttanalys

Hur ser flyttdynamiken ut kring just er kommun? Vilka är de bakomliggande motiven för människorna som rör på sig? Med en lokal boende- och flyttanalys skapas ny kunskap om vad som kan göras för att behålla och attrahera människor utifrån de platskvaliteter som finns, eller som kan skapas. En analys att utgå ifrån i det kommunala utvecklingsarbetet.  

Analysen tar cirka 5 veckor att genomföra och inkluderar en lokal föredragning. Här kan du läsa mer om flytt- och boendeanalysen som vi gjorde för Kalix kommun

Boka en workshop 

Bearbeta materialet i en utvald grupp under 90 minuter till en heldag.

Boka en föreläsning

Föreläsningen ger en introduktion till framtidens boende och flyttmönster och tar cirka 45 till 90 minuter. Här kan du läsa mer och boka en föreläsning.

Ladda ner minirapporterna

Klicka på någon av rapporterna i kolumnen till höger för att ladda ner dem.