What’s NXT: Konsten med långsiktighet

Att växla mellan kortsiktig och långsiktig planering är en konst. Även om det korta perspektivet tycks överväldigande just nu har företag ändå mycket att vinna på att tänka långsiktigt. Kairos Future har i drygt 25 år bistått företag och organisationer med att förstå och forma sin framtid. Här ger vi inspiration till det långsiktigas konst, just för att mitt i pandemi och ekonomisk turbulens behövs det som bäst!

Många företag är nu fullt upptagna med att klara krisen här och nu. Även om vi kan skönja ett ljus i tunneln så är osäkerheterna fortfarande stora. På orossidan framåt står klimatutmaningarna, ökade geopolitiska spänningar, eventuella ytterligare kriser orsakade av nya pandemier, ekonomisk turbulens med politisk oro och konflikter som riskerar att eskalera. På plussidan står en kraftfull innovation och teknikutveckling, inte minst när det gäller omställningen till ett fossilfritt samhälle, även om det går långsamt och utmaningarna är stora.

Vill du veta mer? Artikeln i sin helhet är tillgänglig för Kairos Future Friends här.

För att bli duktig på omvärlds- och framtidsanalys krävs, som med så mycket annat, träning. På Kairos Future har vi sedan drygt 25 år tillbaka utbildat i metoder och verktyg för omvärldsanalys, omvärldsdriven strategiutveckling och innovation. Välkommen att läsa mer här vilken av våra kurser eller utbildningar som skulle passa dig.