What’s NXT: Så förstår du framtiden och lyckas med din strategi

En lyckad strategi hjälper organisationer att skapa sin egen framtid och undvika överraskningar. En robust strategi tar avstamp i omvärldsförändringar, bidrar till att nå organisationens vision och drar nytta av dess tillgångar. TAIDA är en modell och en metod som stöttar arbetet att ta fram framtidssäkrade strategier och komma till handling enligt dem. I den här artikeln beskrivs modellens komponenter och hur den kan användas i praktiken. Dessutom ger vi våra bästa tips för en lyckad strategiprocess.

Nyfken på mer? Bli Kairos Future Friend och ladda ned rapporten gratis här.

Se vårt aktuella kursutbud här om du själv vill lära dig mer om verktygen i TAIDA. Eller kontakta vvd Johanna Danielsson så slussar hon dig vidare till en framtidsstrateg som kan just din bransch bäst.

By Åsa Jonsson