Nu undersöker vi på nytt framtidens marknadsföring

1999 skrev vi boken Morgondagens marknadsföring: marknadstänkande för den sjunde generationen, som av Sveriges marknadsförbund fick hedersomnämnande som årets marknadsföringsbok. Då förutspådde vi att framtidens marknadsföring – den vi upplever idag – bland annat skulle präglas av digitalisering av allt, om växande interaktion med kunder och hur produkter i sig skulle bli informationsgivare och -bärare. Nu tar vi på nytt ett helhetsgrepp på framtidens marknadsföring och marknadsfunktion, med målet att få svar på hur det kommer se ut om ytterligare 20 år.

Syftet med studien Mytopia, som kommer genomföras med ett antal utvalda samarbetspartners, är att ta reda på vilka konsument- och marknadstrender som starkast kommer att forma morgondagens marknadsfunktion. Men även hur till exempel AI, botar, blockkedjor och fake news påverkar kommunikationen i framtiden. 

När vi studerade morgondagens marknadsföring för snart 20 år konstaterade vi bland annat:

  • Att digitaliseringen skulle komma att påverka allt – från produkters egenskaper till sättet vi kommunicerar på.
  • Att mobilen för många skulle bli ett svärd och en sköld och fungera som ett filter och skydd mot omvärlden.
  • Att marknadskommunikation i ökad utsträckning skulle handla om interaktion, och att företag för att kunna nå fram skulle behöva vara del av samma tribe som målgruppen.

Idag är marknadsfunktionen åter igen i förändring, där digitalisering och individualisering av värderingar och kommunikation fortsatt är några av de starkaste drivkrafterna. Bland tillfrågade VD:ar i Norden anger mer än 60% att deras verksamhet kommer att se helt annorlunda ut om 5 år. Vinnarna i morgondagens konsumentlandskap är de som förmår skaffa insikt om framtidens möjligheter och omsätta dem i strategier och tekniska lösningar för att agera snabbt och agilt. 

Här kan du läsa mer om projektet, men du är även varmt välkommen att kontakta Johanna Danielsson eller Jörgen Jedbratt.