Välkommen in i Framtidsstudion

Med glädje kan vi denna fredag presentera Kairos Futures podcast Framtidsstudion! Du som Watching-läsare och Kairos Future Friendsmedlem är först att få lyssna på programmets första avsnitt: En lång intervju med Mats Lindgren som ger både bakgrund och djup till ämnet omvärldsanalys. I samtalet får du också lära känna Mats lite närmare och bekanta dig djupare med Kairos Futures historia.

Trots att jag som producent har visst jäv i frågan vill jag rekommendera dig att redan nu följa podcasten på Itunes eller Spotify – vi har en mängd spännande ämnen planerade framöver om allt från innovationsledarskap till varför Generation Z verkar ha så mycket ångest. Programledare för Framtidsstudion är Fredrik Torberger, en av våra erfarna moderatorer och uppskattade föreläsare. Under programmets första säsong intervjuar han fler av våra framtidsorienterade experter – samtal jag lovar att du inte vill missa. 

Är du inte idag redan en övertygad podcastlyssnare? Låt mig övertyga dig med tre punkter varför podcastmediet blir allt mer relevant och växer som medieform. 

I åldersgruppen 16-25 är podcastlyssnandet större än både att lyssna på radiokanaler vare sig det är via internet eller apparat.[i]I åldern 26-35 är podd ungefär lika vanligt som någon annat format för ljudmedier. När de idag yngre generationerna succesivt tar en större del av samhället kommer podcasts vara viktiga fokalpunkter för informationsspridning och skapande av nya diskurser. Att podcastmediet tros fortsätta växa i betydelse tyder även den snabba ökningen av investeringar både i plattformar och marknadsföring på. Marknadsanalyser bedömer att 2021 passerar podcastannonsering en miljard dollar. [ii]Vad som för bara några år sedan var DIY-projekt drar idag också stora investeringar i plattformar. Exempelvis har Spotify under året investerat runt 500 miljoner dollar på att utveckla sin plattform för podcasting.[iii]

Framtidsstudion är även i gott sällskap, flera banker, tidningar och intresseorganisationer väljer idag att podcasta. Orsaken till detta är självklart olika, men vad podcastmediet representerar är en egenkontroll över formatet som inte traditionella stationer erbjuder – det linjära tablåformatet kräver av sin natur en likriktad produktion. Podcastformatet erbjuder å andra sidan frihet att producera och släppa mer material än vad som ryms i ett sändningsschema – varför vi med vår podcast kan unna oss och lyssnare anekdoter, avstickare och uttömmande svar på ett sätt som andra medieframträdanden inte kan. 

Räcker inte dessa två ”FOMO”[iv]-argument för att konvertera dig till en podcastlyssnare låt mig då slå an en historisk ton. Podcast-mediet går att se som en del av ytterligare IT-utveckling. Eller om vi så vill: En ny Gutenberg-revolution. Med uppfinnandet av tryckpressen ökade möjligheten till informationsspridning exponentiellt. Riktig sprängkraft kom med nästa tillgänglighetsrevolution: Översättningen av den tidens viktigaste text, Bibeln till ett språk som de breda massorna kunde ta del av. Kombinationen av ökad möjlighet att sprida information med ökad tillgänglighet till att både tillgodogöra sig och själv producera text lägger grunden för vad vi sedermera kallar upplysning och modernt tänkande. Inom de ramar som det nya informationssamhället sätter upp utspelar sig samhällsomvälvande skeenden långt in i den industrialiserande eran. Läskunnighet för kvinnor är en mindre om det inte finns något att läsa, tolka och själv bidra med. 

Podcasten har potential att vara en ny sådan tillgänglighetsrevolution. Även den med två aspekter. För det första frigörs formatet från både tids och platsbundenhet. Med hörlurar i smartphone låter en podd sig lyssnas på när individen har tid – må vara pendlandes, torkandes disk eller som sällskap under ett löppass. Detta utgör också ljudets styrka över det annars allt populärare videon. Ljudmedie är helt enkelt mer tillgängligt. 

För det andra öppnar podcast-mediet för ett djupare deltagande för dem som lämnades utanför av Gutenberg-revolutionen. Nämligen de som begränsas av text som medium. Vi vet att vi som människor är olika talangfulla på att uttrycka oss i skrift eller tal. Att vi också tar till oss information olika snabbt och olika bra i olika format. Personligen är jag övertygad om att podcast-formatet innebär att det finns böcker som aldrig behöver skrivas. Ljudmediet är möjligt att bryta upp och göra sökbart på samma sätt som en informationsrik bok, de flesta av oss är bara inte vana vid hur. Kvalitén på informationen är också den lika bra i sig. Vi är bara vana vid det institutionella värde en bokrygg fortfarande har. Med det inte sagt att ljudet ersätter skriften, snarare kompletterar dem varandra och öppnar för fler former för att uttrycka insikt och kunskap. 

Sammanfattningsvis:

  • Podmediet är stort hos de yngre generationerna – och dit de unga går följer samhället på sikt
  • Viktiga delar av skapandet av samhällets diskurser ha redan idag flyttat till podmediet
  • Podcasting är en del av en ny informationsrevolution och är i sig en ökad tillgänglighet både för producent och konsument. 

Så ta chansen att vara en ”fluga på väggen” när våra olika verksamhetsområdens experter går på djupet med varandra! Nu idag först ut med ett samtal mellan Fredrik Torberger och Mats Lindgren. Håll sedan utkik efter nästa avsnitt fredag om ett par veckor! 

God lyssning önskas dig,

Axel Gruvaeus
Producent för Framtidsstudion och omvärldsanalytiker på Kairos Future

Lyssna på Framtidsstudion här!

Producent: Axel Gruvaeus. Programledare: Fredrik Torberger. Ansvarig utgivare: Mats Lindgren.

 

[i]https://2018.svenskarnaochinternet.se/lyssna-over-halften-betalar-for-musik-pa-natet/podd-storre-an-radio-bland-yngre/

[ii]https://www.emarketer.com/content/podcast-advertising-revenue-will-surpass-1-billion-by-2021?ecid=NL1001

[iii]https://www.fool.com/investing/2019/05/14/why-spotify-is-investing-500-million-on-podcasts.aspx

[iv]FOMO= Fear of missing out

By Axel Gruvaeus