What’s NXT: Framtidsbarometern – Efter andra sommaren

Under augusti vaknar Sverige från sin sommarsömn. Svala, lite krispiga vindar drar in, alltmedan barnen samlar sig i skolorna för att jämföra vem som vuxit mest och skaffat sig mest imponerande solbränna. De vuxna får återigen stämpla in på jobbet, även om många fortfarande jobbar hemifrån.

Denna sommar har vi, likt den förra, fått se antalet covidsmittade, svårt sjuka och döda sjunka drastiskt. Förra september hade vi ganska gott mod under sensommar och höst, och många av oss tänkte att det värsta var över. Detta fick vi äta upp i slutet av oktober när viruset återkom för att hemsöka oss mer eller mindre hela vintern.

Vaccineringen har gått enligt planerna
Har vi bättre skäl att vara optimistiska nu, och tro att kurvorna kommer att hålla sig nära axlarnas lägre värden? Ja, till skillnad från förra året är en stor majoritet av befolkningen vaccinerad och viruset har betydligt svårare att få fäste och orsaka skada med färre sårbara.

Under våren, när massvaccineringsprocessen kom igång efter en lite trög start, så trodde de flesta medlemmar i vårt nätverk Kairos Future Friends att vi skulle ha vaccinerat, åtminstone med en dos, halva befolkningen kring midsommar. De fick ungefär rätt, då vi enligt Folkhälsomyndigheten nådde 50 % i vecka 23 – i mitten av juni.

Figur 1, andel av befolkningen som fått en eller två doser vaccin, per vecka. Källa: Folkhälsomyndigheten

FHM:s siffror sträcker sig fram till vecka 33 (16–22 aug) och då låg andelen dubbelvaccinerade vid ca 65 %. Andelen har otvivelaktigt ökat sedan dess, men det tycks ändå troligt att våra Friends (376 svarande denna månad) har varit mer benägna att vaccinera sig än folk i allmänhet, med tanke på att de låg på 60 % dubbelvaccinerade redan i början av juli och nu rapporterar en andel på 95 %. Det här är av betydelse för arbetslivet framåt då våra Friends till betydligt större andel än befolkningen i stort består av ledare på olika positioner i näringsliv och offentlig sektor.

Det är inte slut
Förra Framtidsbarometern hade titeln ”Början på slutet”, och med en stor majoritet av befolkningen vaccinerad – inklusive nästan alla av våra Friends – borde vi inte se ”slutet på slutet” snart? Nja, det drar ändå ut på tiden. Deltavarianten av viruset härjar i många länder, och även i Sverige börjar smittotalen och även i låg grad sjukhusinläggningarna krypa uppåt igen efter sommarens respit. 

Under hela pandemin har våra respondenters uppfattning om hur lång tid det här kommer att ta flyttats fram undan för undan – förra våren var det en stor andel som trodde på ett par månader, max. Vi noterade ett trendbrott i våras, just när massvaccinationen kom igång på allvar: plötsligt slutade vi att skjuta fram slutdatumet. Andelen som trodde att det skulle dröja till år 2022 innan pandemin ansågs som över sjönk faktiskt till och med något.

Vaccination i kombination med sommar gjorde att viruset såg ut att vara på fallrepet, men trots detta vägrade det försvinna. Smittotal, sjukhusvårdade och dödsfall sjönk långt, långt ner – men försvann aldrig helt. Vaccination hjälpte men innebar inte dödsstöten. Det kommer ta längre tid, tror allt fler, och ställer in sig på fortsatta utmaningar framåt.

Mer tro på vaccinpass igen
Det är kanske detta frustrerade hopp att vaccineringen skulle ta slut på epidemin helt och hållet som gjort att vaccinpass/vaccinkrav verkar troligare igen efter att ha kommit och gått i vintras.

Ända sedan i julas har det verkat mer troligt att någon slags vaccinkrav ska införas för att besöka konserter och nattklubbar än för bibliotek och restauranger. Men trots skillnader per svarskategori har alla alternativ följt en liknande kurva över tid: lågt i början, med ökande sannolikhet allteftersom vaccineringen kom igång och vi vande oss vi tanken. Sedan en nedgång när det verkade som om vaccinen, när smittsiffrorna rasade, möjligtvis skulle göra processen kort med viruset så att några vidare restriktioner inte skulle behövas. När detta ser mer och mer osannolikt ut igen börjar också det där med vaccinkrav att te sig allt troligare, speciellt när det dessutom kommer rapporter om införande av vaccinkrav i flera andra länder.

Tillbaka till arbetsplatserna, men långsamt 
Pandemin kanske inte är slut i morgon eller nästa vecka, men även om smittan finns kvar är faran numera betydligt mindre än den var förra året. Detta återspeglas i hur många av våra Friends som ämnar luckra upp den långa arbetskarantän som stavats distansarbete. Inget radikalt dock – det har vi lärt oss – men det är sedan vaccineringen tog fart betydligt färre som kör på heldistans eller nästan heldistans under hösten.

I slutet av augusti var det knappt hälften som planerade arbete till hälften eller mer på plats, jämfört med bara 20 % så sent som kring påsk. 

Samtidigt öppnar vi upp för att delta i och organisera seminarier, workshops och konferenser igen. Andelen organisationer som undviker även de allra minsta folksamlingarna har legat på en massiv majoritet på ca 80 % sedan andra vågen slog till i höstas, men vaccineringen har ändrat på detta och nu säger en lika stor majoritet istället att man åtminstone kan tolerera samlingar liknande en mindre skolklass. 

Pandemins arbetsvanor kommer att sätta sina spår även efteråt
Medan vår tro på när pandemin är över och hur vi kommer att arbeta den närmaste tiden varierar med hur virusbekämpningen går och vilka signaler som kommer från myndigheterna ser det mer stabilt ut när det gäller våra förväntningar om tiden efter. 

Hur blir det i arbetslivet när pandemin förklaras över? Det har vi haft gott om tid att tänka på, och våra Friends har svarat mycket lika på några nyckelfrågor om detta i uppemot ett år vid det här laget. Först verkar vi ha fastställt att möten och workshops kommer att ske mer på distans via Zoom/Teams/etc än vad de gjorde före pandemin. Inte helt och hållet, det är det i princip ingen som tror, men framförallt möten kommer att ske mycket mer online.   

När det gäller workshops, som synes, är den fysiska närvaron viktigare. Fler väljer här ”något mer online” än ”mycket mer online” jämfört med vanliga möten, och en liten men betydande minoritet tror att vi skyr onlineworkshops totalt när vi inte längre är tvingade.

Distansarbetet kommer heller inte att helt försvinna, nu när vi vant oss och skaffat en bra kontorsstol till skrivbordet hemma. Även här har svaren legat på mycket lika nivåer under året, och konsensus är att i genomsnitt (det är givetvis stora skillnader i hur mycket man kan arbeta hemma) kommer vi att jobba hemma ungefär halva tiden. 

Och eftersom detta inte är någon snabb, oförsiktig bedömning given vid något särskild, otypiskt och dramatiskt skede av pandemin, utan ett mönster som återkommit månad på månad under lång tid, så måste vi ta det på största allvar och utforska konsekvenserna det får för morgondagens arbetsliv, transport och geografi.

Digitalisering, hållbarhet och kompetensförsörjning bland de största strategiska utmaningarna 
I denna månads Framtidsbarometer har vi bett våra respondenter att svara fritt vilken som är deras organisations viktigaste strategiska framtidsfråga. Bara genom att titta på det ordmoln deras 212 svar ger kan vi direkt se att digitalisering, hållbarhet och kompetensförsörjning är de allra största frågorna idag.

Vi vill veta hur näringsliv och offentliga organisationer ser på sin framtid och jobbar med omställningen till post-coronasamhället. Därför har vi startat Kairos Futures Framtidbarometer, där vi via vårt nätverk Kairos Future Friends tar pulsen på företag och organisationer för att följa utvecklingen.

Följ Kairos Futures Framtidsbarometer för att hålla dig uppdaterad.