Trendspaning inför 2014

En längtan efter optimism och tro på framtiden, efter investeringar i teknik och infrastruktur som kan lägga grunden för en lång våg av ekonomisk tillväxt, likt den vi i väst upplevde under 1950- och 60-talen.  Samtidigt ser vi alltfler tecken på att något nytt är på gång. I Kairos Futures trendspaning inför 2014 listas 10 omvärldstrender som kommer få stor påverkan på åren framför.

I vinterns brytningstid pågår kampen mellan nya och gamla paradigm, och individer, företag och stater letar desperat efter ett nytt fotfäste. Vissa av tidens trender pekar mot fördjupad vinter, andra mot en begynnande vår, och många bär på en inneboende komplexitet likt gäckande Janusansikten:

1. Back to the new old world (Tillbaka till den nya gamla världen)

2. The return of the class system (Klassernas återkomst)

3. The end of freedom and the return of big brother (Slutet på friheten och storebrors återkomst)

4. The end of the future (Framtidens slut)

5. The cry for the crowd (Ropet efter massan)

6. The rise of autonomous pals (De självständiga kompisarnas ankomst)

7. Energy for free (Gratis energi)

8. Unauthorized authorities (Ickauktoriserade auktoriteter)

9. De-social (Av-sociala)

10. The return of discipline (Disciplinens återkomst)

Läs om dessa trender i trendspaningsrapporten för 2014 som finns att ladda ner här