Nedräkning till Kinnarps Trend Report 2015

Kinnarps lanserar sin Trend Rapport 2015 på Stockholms Möbelmässa den 3 februari. Kairos Future har haft uppdraget att driva trendarbetet tillsammans med Kinnarps. En introduktion till rapporten hittar du här

Kinnarps Trend Rapport 2015 är en fortsättning på det arbete vi har gjort för Kinnarps, som resulterade i den första trend rapporten 2013. Läs mer om vårt samarbete med Kinnarps  här.