David Andréasson

Analyst

David arbetar som analytiker på Kairos Future. Hans främsta intresseområden är artificiell intelligens, kvantitativa metoder för samhällsvetenskaplig analys och textanalys. Han har bland annat arbetat i projekt inom handel, besöksnäring och kommunal utveckling.

David har en ekonomie kandidatexamen och en filosofie masterexamen i statistik från Uppsala universitet, där han parallellt drivit studierelaterade frågor. Han har dessutom studerat statsvetenskap vid University of Washington i Seattle. David har ett stort Intresse för idrott, och har till följd av detta ett SM-guld i amerikansk fotboll inomhus.