Samhällsbygge 2030 – Från hållbarhetsvision till framgångsverksamhet. Rapport om samhällsbygget då, nu och framåt i samarbete med Sobona

”Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle våren annars tveka?” Karin Boyes ord passar väl in på vår tid, som alltmer påminner om en brytningstid. Vi står inför en fas i historien när vårt samhälle behöver ställas om i grunden till mer hållbart. Klimatförändringarna kräver det, ojämlikhet i olika nyanser kräver det och dessutom krävs att kalkylerna går ihop för att det ska bli ekonomiskt hållbart.

På vilket sätt det här ska gå till är mindre givet. Samhällets aktörer – företag, offentliga institutioner och ideella organisationer – söker sig fram och ingen vill hamna fel. Men när sökandet är över och omställningen börjar på allvar, hur kommer samhällsbygget med hållbar utveckling egentligen att gå till? Vad är det vi tar med oss från nuvarande samhällsbygge och vad lämnar vi därhän? 

I partnerskap med Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har Kairos Future undersökt samhällsbygget då, nu och framåt. Tydligt är att svenska folket otåligt väntar på förändringar. De vill se konkreta saker hända inom hållbarhetsområdet. Men vad och vilka väntar de på? Vilka är det som kan ta Sverige in i en ny lång vår? Och är alla med på tåget? Vilka är framgångsnycklarna för att göra stora hållbarhetsvisioner till verklighet oavsett om det gäller företag och organisationer eller samhället i stort?

"Rapporten visar att de kommunala företagen med sina verksamheter är extra intressanta när vi söker svaret på dessa frågor. De befinner sig i gränslandet mellan offentlig och privat, mellan kund och invånare. De har en fundamental roll i att bära och möjliggöra dagens och framtidens samhällsbygge – historiskt, nu och framåt."

Per Nordenstam, VD Sobona

Tiden vi nu lever i påminner om tidigare turbulenta epoker. Epoker som även de präglades av snabba förändringar, då institutioner grundlades och samhället byggdes upp. För såväl politiken som företagen och andra aktörer har, i historiens ljus därför uppgiften aldrig varit tydligare; att svara på den efterfrågan av långsiktigt samhällsbygge som uppenbarligen finns bland samhällets invånare och se till att vi inleder en ny framtidsrosig vår i samhället. Den våren handlar om att ställa om till ett mer hållbart samhälle.  

Vad är det då som ska byggas? Det allmänheten pekar ut som de viktigaste kraven på vad samhället ska leverera är en fungerande välfärd och en friktionsfri vardag. Tittar vi på ungas prioriteringar ser samhällsbygget ut att behöva omformas mot i första hand miljömässig hållbarhet, samt krav på ökad jämställdhet. Den arbetsgivare som inte tar jämställdhet på allvar kommer att få svårt att attrahera unga.

För företag och andra organisationer som deltar i det hållbara samhällsbygget, i en samhällskontext som präglas av stora och omvälvande förändringar, är utmaningen att klara av att tänka såväl långt som kort. Och agera! Att hålla kursen i de långsiktiga ambitionerna och strategierna, samt att få till det till något konkret i det korta perspektivet. 

En djupdykning i de kommunala företagens hållbarhetsarbete ger oss tre framgångsnycklar: Lång sikt och ledningsengagemangmedvetna och medskapande medarbetare, samt att göra det konkret. Företag som jobbar efter den treenigheten har betydligt högre sannolikhet att framgångsrikt arbeta med hållbar utveckling från ett företagsperspektiv.  

Den tid som väntar, är en tid av allt färre stuprör, varför samarbeten och partnerskap blir mycket viktigare. Ingen samhällsaktör har förmåga att åstadkomma förändring ensamt och man behöver lägga tid och energi på samarbete med andra, alltifrån politiska, ideella krafter såväl som medarbetare, kunder och brukare. 

I arbetet fann vi flera scenarier för samhällsbygget mot 2030, men avsett vilket, är tillit avgörande för ett gott bygge. Tilliten skapas i det lokala. Och här spelar de kommunala företagen en avgörande roll, med sina breda kontaktytor och verksamheter på tvärs över samhällets olika sektorer.

"Arbetet har stärkt såväl medlemsföretagen som organisationen som helhet, i ett samarbete buret av engagemang och kompetens. Vi har vi brutit ny mark. Vi har gjort abstrakta frågor konkreta."

Anna Lirén, utvecklingsstrateg och Madeleine Gimåker, utvecklingsstrateg

Här kan du läsa mer om Samhällsbygge 2030 där du finner rapporten i sin helhet.

Se filmen om Samhällsbygge 2030.

Ta del av seminariet Samhällsbygge 2030 i Almedalen 2019.