Morgondagens kontor

Föreläsning på förfrågan

Morgondagens kontor

Det senaste året vände upp och ner på mångas arbete. Från att ha gått till ett kontor fick de flesta ställa om till det som ansågs omöjligt: att arbeta på distans och undvika kontoret. Vi förutsåg den här utvecklingen långt innan Covid-19 – men pandemin medförde att 3 års digitalisering tog tre månader.

Det pågår alltså en revolution i arbetslivet. Främst har vi tvingats arbeta på nya sätt och därmed behövt anamma nya tekniska lösningar. Zoom, Teams, Mural och Miro är några begrepp som har blivit vardagsmat. Dessutom ser vi nya värderingar bland arbetskraften, samt nya krav på lönsamhet, effektivitet och kreativitet, vilket medför att kontoren och arbetsplatserna förändras i grunden.

Under de senaste två decennierna har kontorsarbetet varit i konstant och kraftig förändring. Men vart tar det vägen nu? Vad innebär den nya tekniken, de nya förhållningssätten och de nya vanorna för arbete? Behöver vi ens kontoret eller ska vi alla sitta i hemmets trygga vrå och arbeta?

Utvecklingen är naturligtvis inte entydig och alla ska inte göra på samma sätt. Vissa lösningar passar en del, medan andra lockas av andra sätt att arbeta. Flexibiliteten och digitaliseringen är emellertid här för att stanna – men inte stanna upp.

Vi berättar om denna revolution, hur den ser ut och vad den innebär för framtidens företag och organisationer.

Är du intresserad av att boka den här föreläsningen? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar