Morgondagens kontor

Föreläsning på förfrågan

Morgondagens kontor

Nya värderingar bland arbetskraften, ny teknik som möjliggör andra arbetssätt samt nya krav på ekonomisk lönsamhet och ökad effektivitet medför att kontoren och arbetsplatserna förändras i grunden.

Just nu pågår en revolution i arbetslivet. Nya värderingar bland arbetskraften, ny teknik som möjliggör andra arbetssätt samt nya krav på ekonomisk lönsamhet och ökad effektivitet medför att kontoren och arbetsplatserna förändras i grunden.

Den nya tekniken ger möjligheten för alla att arbeta på helt nya sätt, frikopplade från fasta arbetsplatser och kontorslandskap. Kommunikation är allt, och kommunikation är möjlig hela tiden.

Möten behöver inte längre enbart ske personligen i samma rum, utan kan lika gärna ske genom virtuella mötesplatser. Och det är i mötena som värde skapas.

Den nya rörligheten och tekniken gör att många väljer att arbeta utanför kontorets väggar. Det ställer krav på ledarskap och organisation, så att man mer bedömer arbetet utifrån resultat än utifrån var man befinner sig.

Vi går från fasta platser i öppna trälhav till aktivitetsstyrda arbetsmiljöer, som stärker kreativitet, effektivitet och arbetslust. Vi berättar om denna revolution, hur den ser ut och vad den innebär för framtidens företag och organisationer.

Är du intresserad av att boka den här föreläsningen för ett event eller kick-off i din organisation? Fyll i din epost och ditt telefonnummer i formuläret så kontaktar vi dig!

Föreläsningar