Framtidens städer och regioner

Föreläsning på förfrågan

Framtidens städer och regioner

Sverige och världen är i snabb takt på väg in i ett Tankesamhälle. Vad innebär det för kommunen, regionen och staden?

Sverige och världen är i snabb takt på väg in i ett Tankesamhälle, kännetecknat av teknologi och transparens, men också av turbulens och kraftig gravitation mot världens globala hotspots. Där världens bästa Jeopardy-spelare heter Watson och är en dator, världens smartaste elever bor i Shanghai och där världens största innovatör heter ZTE och knappt fanns för 10 år sedan. Vilka är krafterna bakom dessa processer? Vad kan vi förvänta oss på sikt? Och vilka krav ställer detta på nationer, regioner, utbildningssystem och kultur?

I industrisamhället var det på "produktionseffektivitet" som framgång byggdes. I dag och än mer i morgon byggs framgång snarare på förmågan att effektivisera "tankeprocesser". I denna ekonomi är idéer de nya råvarorna, koncept de nya produkterna och tänkande den nya produktionen.

Föreläsningen pekar på trender som driver utvecklingen mot T-samhället. Föreläsningen kan också kombineras med en skräddarsydd analys, som visar städer och regioners styrkor och svagheter i form av nya index, parametrar och relationer, bygger vi en unik diagnos och kunskapsplattform för kommunen, regionen eller staden.

Är du intresserad av att boka den här föreläsningen för ett event eller kick-off i din organisation? Fyll i din epost och ditt telefonnummer i formuläret så kontaktar vi dig!

Föreläsningar