Tankesamhället och kommunerna

Föreläsning på förfrågan

Tankesamhället och kommunerna

I denna föreläsning fokuserar vi på omvärldstrender och skiften som påverkar kommuner.

Vi beskriver vad som driver utvecklingen mot vad vi kallar ett T-samhälle, en beskrivning av att världen blir mer uppkopplad, integrerad och ”platt” – samtidigt som befolkning, innovation och ekonomi tenderar att koncentreras till allt färre centra, och där graden av uppkoppling och specialisering därmed är allt viktigare förutsättningar för framgång. För att klara sig i framtiden behöver kommuner hantera övergången till Tankesamhället, en del är i full gång, medan andra ligger i startgroparna, och del kanske aldrig kommer att växla – så som vissa delar av Sverige och andra industriländer aldrig riktigt industrialiserats. Att stiga in i T-samhället som kommun innebär att man i allt högre grad deltar i ett större regionalt system som främst ägnar sig åt kunskapsarbete, skaffar sig en specialiserad roll i detta system som samtidigt verkar i ett symbiotiskt förhållande med en varuproducerande industri.

Föreläsningen kan också kombineras med en skräddarsydd analys, som visar kommunens styrkor och svagheter i form av nya index, parametrar och relationer. Vi kan också bygga en  unik diagnos och kunskapsplattform för kommunens långsiktiga arbete med mål och verksamhetsplanering.

Är du intresserad av att boka den här föreläsningen för ett event eller kick-off i din organisation? Fyll i din epost och ditt telefonnummer i formuläret så kontaktar vi dig!

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar