Framtidens medarbetare inom vården med avstamp i generationsskiftet

Föreläsning på förfrågan

Framtidens medarbetare inom vården med avstamp i generationsskiftet

Samhället och arbetsmarknaden förändras. Konkurrensen om tillgängliga medarbetare ökar. Ett steg till framgång utgörs av att veta mer om värderingsskiftet och hur de unga tänker.

Presentationen ger viktiga insikter kring 

  • Samhällsförändringen
  • Generations- och värderingsskiftet
  • Vad de unga säger som har erfarenhet av äldreomsorgen
  • Vilken bild har de unga av omsorgen?
  • Hur ser de på omhändertagandet av de äldre?
  • Vad är viktigast i deras framtida arbetsliv och finns vård och omsorg med i dessa tankar?
  • Vilken är deras syn på hur digital teknik ska fungera i omsorgen?
  • Vilken är deras syn på hur grundläggande organisatoriska förutsättningar bör vara?

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar