Morgondagens arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Föreläsning på förfrågan

Morgondagens arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Föreläsningen ger en introduktion till morgondagens arbetslandskap. Vi beskriver de omvärldstrender som påverkar arenan kring arbete och kompetensbehov samt platsers grundläggande framgångsfaktorer och roller i sina regionala sammanhang.

Och hur ge ett stöd i förberedelserna för det som komma skall. Vi gör utvalda nedslag i Stora Jobbstudien, där bland annat 10 000 svenskar och 1 000 arbetsgivare svarat på frågor om hur man ser på arbete och kompetensbehov nu och i framtiden. Föreläsningen kan kombineras med en analys av en specifik plats, en eller flera och yrkesroller. 

Föreläsningar