Framtidens Besöksnäring

Föreläsning på förfrågan

Framtidens Besöksnäring

Välkommen till en spännande föreläsning där vi utforskar de senaste teknologiska innovationerna och trenderna som påverkar framtidens besöksnäring

I denna föreläsning kommer vi att utforska de senaste teknologiska innovationerna och trenderna som påverkar besöksnäringen och analysera de utmaningar och möjligheter som sektorn står inför i en snabbt föränderlig värld.

Regenerativ AI och automation, delningsekonomi och hållbarhetskrav är bara några av de kraftfulla drivkrafter som påverkar framtidens besöksnäring. Tillsammans omformar de hur människor reser och upplever destinationer och skapar en av världens mest dynamiska industrier. Denna föreläsning är skräddarsydd efter beställarens behov och utforskar hur olika aktörer, inklusive destinationer, yrkesverksamma inom besöksnäringen, och entreprenörer påverkas av de senaste globala förändringarna.

Vår föreläsare kommer att belysa trender och frågor som:

  • Digital Transformation och AI: Hur påverkar digitalisering och användningen av data resor och upplevelserna av besökare? Vilka teknologier kommer att omdefiniera kundinteraktionen?
  • Nya Resemönster: Vad är de senaste trenderna i resande, och hur kan besöksnäringen anpassa sig till dem?
  • Platsens betydelse: Hur kommer olika destinationers unika drag och kulturella värden att påverka resenärers val och upplevelser?
  • Konkurrens och Innovativa Strategier: Hur kan företag inom besöksnäringen dra nytta av de senaste trenderna och möta konkurrensen?

Du kommer att få insikter i hur branschen anpassar sig till en snabbt föränderlig värld och inspireras av exempel på företag och initiativ som framgångsrikt navigerar i dessa förändringar.

Om du är intresserad av att boka den här föreläsningen för ett kommande evenemang eller en kickoff i din organisation, fyll i din e-postadress och telefonnummer i formuläret nedan så kontaktar vi dig för att diskutera dina specifika behov och önskemål.

Välkommen!

Föreläsningar