Chefsdag för offentlig sektor

Föreläsning på förfrågan

Chefsdag för offentlig sektor

Att vara chef är ett privilegium. Men, det kan vara svårt att hinna höja blicken bortom den dagliga verksamheten. Därför ägnas Chefsdag för offentlig sektor åt omvärldsspaning. Deltagarna får både ny kunskap och tid till gemensam reflektion.

Deltagarna på Chefsdag för offentlig sektor får både ny kunskap och tid till gemensam reflektion kring sina mest brännande frågeställningar. Det tematiska innehållet skräddarsys från ett urval av Kairos Futures senaste studier, alla relaterade till högaktuella utmaningar för den gemensamma sektorn. En långsiktig inspirationsdag levererad med energi och, naturligtvis, med framtiden i fokus.

Samtal om det som faktiskt engagerar
Meningsfulla inspirationsdagar blandar lyssnande med självständig reflektion och dialog. Mötesformen Open Space utgår ifrån de ämnen som deltagarna själva brinner för. Under semi-strukturerade former initieras gruppsamtal som pågår tills att de är uttömda eller att tiden är slut. En summering på slutet av passet lyfter fram de mest intressanta insikterna enligt deltagarna. Därför rekommenderar vi ett Open Space-moment under dagens senare del. Som en bonus ger det dig som arbetsgivare inblick i vilka frågor som rör sig i organisationen.

Är du intresserad av att boka den här föreläsningen? Fyll i din epost och ditt telefonnummer i formuläret så kontaktar vi dig.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar