Engagera unga! Generation Z och Alpha

Föreläsning på förfrågan

Engagera unga! Generation Z och Alpha

Öka er kunskap om dagens unga, ofta kallade Generation Z och Alpha, med en föreläsning fullmatad med gedigen data och tankeväckande reflektioner. Kairos Future delar med sig av 30 år av ungdomsforskning, uppdaterad med de senaste spaningarna och fenomenen som är viktiga för att förstå dagens unga.

Generation Z är den nya unga generationen född mellan 1995 och 2005 som håller på att ta över världen. Efter dem väntar Generation Alpha, födda från år 2010. Generation Alpha kommer år 2025 att vara den största generationen i mänsklighetens historia – fler än 2 miljarder. Vilka är de då och hur kommer de att verka i världen?

Öka er kunskap om dagens unga, både Generation Z och Alpha, med en föreläsning fullmatad med gedigen data och tankeväckande reflektioner. Kairos Future delar med sig av 30 år av ungdomsforskning, uppdaterad med de senaste spaningarna och fenomenen som är viktiga för att förstå dagens unga. 

Utifrån era behov kombinerar vi innehåll från områdena:  

 • Unga i arbetslivet. Ungas preferenser kring arbete, organisation, karriär och ledarskap. Exempelinnehåll:  
  • Vad engagerar egentligen generationen som startade fenomenet "quiet quitting" och som inte verkar bry sig om att tjäna pengar? 
  • Hur är en bra ledare enligt unga? 
 • Den unga medborgaren. Vår databas med ungas värderingar och intressen är extensiv, och vi kan hjälpa er att förstå vad de tänker de om samhället och framtiden. Exempelinnehåll:  
  • Unga har en minskande tro på demokratins robusthet och politikens förmåga att lösa problem, och deras politiska engagemang minskar. Vad skulle göra unga mer engagerade i politik och civilsamhälle? 
  • Unga upplever aldrig förr uppmätta nivåer av psykisk ohälsa. Vad finns det för möjliga orsaker, hur påverkar det deras liv, och vad kan göras? 
 • Framtidens konsumenter. Ungas värderingar, preferenser och beteendemönster som formar hur de konsumerar idag och i framtiden. Exempelinnehåll:  
  • Dagens unga köper kläder från fast-fashion företag och skolstrejkar för klimatet. Hur tänker och agerar de egentligen som konsumenter? 
  • På vilka plattformar och med vilka medium når man en generation som lever med TikTok-flödets puls? 

Den här föreläsningen passar alla företag och organisationer som är intresserade av värderingar, unga, eller vill vara generellt framtidsorienterade; som inspiration, diskussion eller som grund till strategiarbete. Ungdomarna skapar ju framtiden. 

Under våren 2024 genomför vi datainsamling som kommer att leda till ett uppdaterat innehåll. Earlybird-erbjudande för att ta del av de nya insikterna: 10% rabatt på listpris samt 30 min faciliterat samtal om insikterna i samband med föreläsningens genomförande. Erbjudandet gäller tom 30 mars, föreläsningen genomförs någon gång maj-december 2024.  

 

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar