Vägen mot den hållbara konsumentens era

Föreläsning på förfrågan

Vägen mot den hållbara konsumentens era

Fokus på hållbarhet börjar sprida sig inom konsumtionen efter flera år av upptrappning i handeln. Många har dock fortfarande svårt att gå från tanke till handling och ställa om till en mer hållbar konsumtion.

Fokus på hållbarhet börjar sprida sig inom konsumtionen efter flera år av upptrappning i handeln. Många har dock fortfarande svårt att gå från tanke till handling och ställa om till en mer hållbar konsumtion. Frågan är om ett skifte är på väg att slå igenom ordentligt när allt fler rapporter pekar på att individer måste ställa om sina levnadsvanor för att klimatmålen ska kunna nås?

Vilka tecken ser vi på att vi är på väg in i den hållbara konsumentens tid? Vilka är de hållbara konsumenterna idag? Och vad bör företag och organisationer göra för att möta den växande rörelsen kring hållbar konsumtion?

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar