Det digitala samhället

Föreläsning på förfrågan

Det digitala samhället

En omvärldsföreläsning om hur digitaliseringen förändrar vår värld som är lika inspirerande som den är hårresande.

Om hur vi ska förstå digitalisering som begrepp och vilka nya förutsättningar som tekniken skapar och framtvingar i samhället. Om hur värdeskapande finner helt nya former i en tid av digitala flöden och radikalt förändrade verksamhetslogiker. I föreläsningen lyfts belysande exempel från digitaliseringens frontlinjer fram, men också modeller varigenom vi kan betrakta och förstå de förändringar vi dagligen ser omkring oss.

Det finns alla möjligheter att knyta an till områden eller branscher som är av särskilt intresse för er.

Är du intresserad av att boka den här föreläsningen för ett event eller kick-off i din organisation? Fyll i din epost och ditt telefonnummer i formuläret så kontaktar vi dig!

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar