Megatrender att ha koll på

Föreläsning på förfrågan

Megatrender att ha koll på

Vilka megatrender behöver ni ha koll på för att framtidssäkra strategin? Megatrender är långsiktiga förändringar inom exempelvis klimat, demografi, teknologi, urbanisering och globalisering som sätter förutsättningarna för framtidens samhälle och affärslandskap.

Megatrender utvecklas ofta långsamt och smygande, så sakta att de ibland är svåra att fånga, för att plötsligt växa till en väldig tsunami som sveper bort allt i sin väg – affärsmodeller, företag, investeringar, politiska partier, branscher och till och med nationer.

För att skapa långsiktiga hållbara organisationer är det därför viktigt att ha förmåga och vana att tänka brett på hur de stora långsiktiga skiftena i världen förändrar organisationens arena. Har din organisation en tydlig bild av hur megatrender inom hållbarhet, demografi eller teknik kommer att påverka förutsättningarna för din verksamhet under de kommande 1,3,5 eller 10 åren? Om inte är det hög tid.

I den här föreläsningen får ni möta de viktigaste drivkrafterna och megatrenderna som formar framtiden. Med utgångspunkt i Kairos Futures trenddata och modeller för att förstå framtiden ritas en karta över morgondagens arena för organisationer och medborgare. Denna föreläsning är ett bra val för breda konferenser, att inleda planeringsarbete eller som inspirationsföreläsning till hela organisationens medarbetare. 

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar