Kairos Future Consumer Lab 2030 – Återstartspaket för innovativ beredskap i det nya konsumentlandskapet

Föreläsning på förfrågan

Kairos Future Consumer Lab 2030 – Återstartspaket för innovativ beredskap i det nya konsumentlandskapet

Boka in din organisation till Kairos Futures återstartspaket idag! Kairos Future bjuder in till vårt Consumer Lab där vi hjälper företag och organisationer att skapa innovativ beredskap i det nya konsumentlandskapet.

Under en föreläsning med tillhörande heldagsworkshop berättar vi om de viktigaste skiftena inom handel, logistik, konsumentbeteenden med mera samt arbetar med att ta fram nya strategiska idéer baserat på omvärldsförändringarna. Workshopen kan genomföras antingen fysiskt eller digitalt vid önskemål.

Under workshopen medverkar två konsulter från Kairos Future med specialistkompetens inom konsumentbeteende, handelstrender, strategi och innovation.
På workshopen deltar minst 5 och max 12 personer från er organisation.

Kontakta oss för mer information om Kairos Future Consumer Lab och våra övriga tjänster. Vi bokar gärna in ett förutsättningslöst möte för att lyssna på era behov och hur vi på bästa sätt kan hjälpa er.

Föreläsningar