AI-driven omvärldsanalys

Föreläsning på förfrågan

AI-driven omvärldsanalys

Den här föreläsningen fångar upp nya tendenser inom området, ger exempel från olika branscher och diskuterar hur ett AI-drivet paradigm inom omvärldsanalys kan komma att se ut.

På 90- och 00-talen var omvärldsanalys till stor del en kvalitativ process som handlade om att manuellt samla in ledtrådar och sedan pussla ihop dem till en bild av omvärld och förändring. Det senaste decenniet har processen blivit mer datadriven, med algoritmer som utvinner trender och tendenser ur nyhetsrapportering, sociala medier, forskningsartiklar och annan ostrukturerad data. 

Med nya metoder inom AI är nu omvärldsanalysen på väg att förändras på nytt.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar