Strategisk besöksnäring som verktyg för hållbar platsutveckling

Föreläsning på förfrågan

Strategisk besöksnäring som verktyg för hållbar platsutveckling

Utforska möjligheterna för din stads utveckling med vår föreläsning. Upptäck hur strategisk planering av besöksnäring kan stimulera olika sektorer och skapa en hållbar ekonomi för era invånare. Framtidssäkra din kommuns framtid genom att investera i en heltäckande lösning – där hållbar tillväxt möter ekonomisk och social framgång.

I denna engagerande och interaktiva presentation diskuterar vi den strategiska korsningen mellan besöksnäring och platsutveckling och erbjuder insikter för både privata och offentliga sektorns intressenter.

Upptäck konsten att använda besöksindustrin för att stimulera ekonomisk diversifiering och skapa effekter som sträcker sig långt bortom besöksnäringen. Från kulturella upplevelser och teknologisk innovation till entreprenörskap och kompetensförsörjning, denna föreläsning fokuserar på potentialen hos en mångsidig och socialt hållbar ekonomi.

För aktörer inom offentliga sektorn erbjuder denna föreläsning inspiration och vägledning för stadsplanerare, beslutsfattare och samhällsledare. Att främja och utveckla en strategisk besöksindustri är att investera i både dagens och framtidens kompetensbehov genom att på ett målinriktat sätt stimulera lokalt företagande, utveckla infrastruktur och positionera sitt varumärke. Höj attraktionskraften för din stad, omfamna ekonomisk diversifiering och bana väg för ett motståndskraftigt och livligt samhälle.

För näringslivet handlar denna föreläsning om att skapa en framtid där ert företag blomstrar i en växande lokal ekonomi. Vår föreläsning strävar inte bara efter att vägleda företagens resa, den lotsar även till samverkan för att skapa långsiktiga värden. Från integrering av avancerad teknologi till förbättrade synergier med platsens potential blir företagen en del av ett strategiskt samarbetsprojekt. Vi belyser möjligheterna att inte bara dra nytta av besöksnäringen utan också att forma den så att den harmoniserar med platsens behov och visioner. Det handlar om att skapa en win-win-situation där företagets tillväxt och samhällsutveckling går hand i hand, vilket ger en hållbar och givande framtid för både näringsliv och samhälle.

Om du är intresserad av att boka den här föreläsningen för ett kommande evenemang eller en kickoff i din organisation, fyll i din e-postadress och telefonnummer i formuläret nedan så kontaktar vi dig för att diskutera dina specifika behov och önskemål.

Välkommen!

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar