Framtidens skola, arbetsliv och kompetensbehov

Föreläsning på förfrågan

Framtidens skola, arbetsliv och kompetensbehov

Var är skolans omvärld på väg och hur påverkar det skolans, pedagogernas och elevernas behov och förutsättningar?

Var är skolans omvärld på väg och hur påverkar det skolans, pedagogernas och elevernas behov och förutsättningar? Hur ser arbetslivet ut som dagens unga ska förberedas inför? Vilka kompetenser kommer att öka i betydelse de kommande 10 åren? Och hur kan utbildandet förändras med teknikens utveckling? 

Utifrån egna studier och omvärldsanalys levererar våra erfarna föreläsare en inspirerande och engagerande föreläsning under 45 till 120 minuter. Workshop kan ingå och designas utifrån era behov.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar