Framtidens boende och flyttmönster

Föreläsning på förfrågan

Framtidens boende och flyttmönster

En introduktion till morgondagens flytt- och boendelandskap.

Föreläsningen ger en introduktion till morgondagens flytt- och boendelandskap. Vi beskriver de omvärldstrender som påverkar ”arenan” kring flytt och boende samt kommuners grundläggande framgångsfaktorer och roller i sina regionala sammanhang, något som inte bara påverkar flyttmönster utan en kommuns framtidsförutsättningar generellt. Vi gör utvalda nedslag i 6000 svenskars svar på frågorna: Varför flyttar vi? Vad är en attraktiv plats? Vad är en attraktiv bostad?

Föreläsningen kan kombineras med en workshop och att vi placerar in en specifik kommun i presentationen. Är du intresserad av att boka föreläsningen? Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret så kontaktar vi dig:

Föreläsningar