Svenskarna, vardagen, och meningslöshetens mörker

Föreläsning på förfrågan

Svenskarna, vardagen, och meningslöshetens mörker

I Kairos Futures långtidsmätningar har andelen svenskar som ser livet som meningslöst flerdubblats de senaste 20 åren. Dessutom finner allt färre arbetet som en källa till mening i livet, fler beskriver livet som innehållslöst och ensamt. Varför breder känslor av meningslöshet, ensamhet och tristess ut sig i samhället?

Trots materiellt välstånd verkar det moderna samhället ha problem med att öka lycka och själsligt välbefinnande. Men hur skiljer sig egentligen de som finner livet meningsfullt från de som finner det meningslöst? Hur kommer det sig att lycka och meningsfullhet inte helt hänger ihop? Hur ska man överhuvudtaget tänka kring den stora frågan om mening i livet – är det ens en relevant frågeställning? Dessa frågor söker den här föreläsningen svar på.  

I den får du och din organisation möta de stora trenderna som påverkar den mentala och själsliga hälsan i samhället. Trender som tydligt gestaltas genom befolkningens fyra meningstyper – utmejslade från Kairos Futures långtidsmätning av värderingar. Vi har jämfört befolkningen utifrån hur man skattar sin lycka och känsla av mening. Resultaten kan både förvåna och mana till handling. Ni får möta olika perspektiv på vad mening egentligen handlar om – med rön från antropologin, psykologin och filosofin. Till sist mynnar föreläsningen ut i en diskussion om hur vi sätter upp designkriterier för visioner om meningsfull verksamhet. 

Vågen av meningslöshet är ett av de stora samtalsämnen 2023 som engagerar och utmanar alla från ideell sektor till rekryterare och konsumentföretag.

Är du intresserad av att boka den här föreläsningen? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar