Trendföreläsning What's On 2024

Föreläsning på förfrågan

Trendföreläsning What's On 2024

Sällan har framtiden i det korta perspektivet varit så osäker som just nu. Vad kan vi förvänta oss av 2024? Varmt välkommen till en trendspaning som ger en inblick i vilka omvärldstrender som kommer att dominera kommande år. Insikterna tas fram genom global research och vi kartlägger allt från de stora megatrenderna till de små tendenserna.

What’s On 2024: Utmaningar i en värld i förändring 

Vi lever i en tid av stora och snabba förändringar och hög grad av osäkerhet. Geopolitik i gungning, krig i Europa och gängkrig på hemmaplan, ett Kina i kris och ett USA i politiskt fritt fall, en kollapsad bygg- och fastighetsmarknad, en grasserande meningslöshetsepidemi, generativ AI-boom med osäkert utfall såväl för arbetsliv som livet i stort. Och en accelererande klimatkris. Listan kan göras lång.  

Frågan är hur dessa skeenden ska tolkas. Är de del av en större och bredare förändring? Slutet på början eller början på något nytt? Vad blir konsekvenserna för företag, organisationer och enskilda – på kort och längre sikt? Det är frågorna för årets What’s On. 

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar