Morgondagens arbetsliv

Föreläsning på förfrågan

Morgondagens arbetsliv

Utifrån våra arbetsmarknads- och generationsstudier presenteras resultat som rör hur, var och med vad människor vill arbeta i framtiden.

Hur kommer vi att arbeta i framtiden? Kommer vi att arbeta över huvud taget? I denna föreläsning får åhörarna en chans att lämna vardagen och lyfta blicken mot framtiden.

Utifrån Kairos Futures arbetsmarknads- och generationsstudier presenteras resultat som rör hur, var och med vad människor vill arbeta i framtiden. Vad betyder egentligen begreppet karriär idag och hur kommer det att utvecklas framåt? Vilka är morgondagens vinnare på arbetsmarknaden, vilka är förlorarna? Kommer vi någonsin att nå ett jämställt arbetsliv? Kommer dagens unga att vilja bli chefer eller måste rollerna i arbetslivet formas om?

Vi rör oss i riktning mot ett gränslöst arbetsliv – där arbetet och privatlivet alltmer tycks bli ett och samma projekt. Hur ska man som arbetsgivare hantera denna förändring?  Den ständiga tillgängligheten och uppkopplingen har ifrågasatts av många. Men vad tycker dagens unga om tillgängligheten, den nya teknikens möjliggörande av tidsmässig och geografisk gränslöshet?

Det svenska arbetslivet står mitt i en pågående generationsväxling. Alltfler arbetsgivare inser vikten av att attrahera unga och få äldre att arbeta längre och i delvis andra roller. Men vad krävs av arbetsgivare för att lyckas – för att bli en vinnare på morgondagens arbetsmarknad?

Är du intresserad av att boka den här föreläsningen för ett event eller kick-off i din organisation? Fyll i din epost och ditt telefonnummer i formuläret så kontaktar vi dig!

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar