Framtidens persontransporter

Föreläsning på förfrågan

Framtidens persontransporter

Just nu bevittnar vi en spännande utveckling på området persontransporter. Hur kommer dessa förändras mot 2030? Mot 2050?

Transporter är ett brett område vars framtid påverkas av utvecklingen på olika marknader globalt och det därmed volymen av resande totalt (inkommande och utgående resor). Sveriges attraktivitet som resmål för affärsresor påverkar våra olika trafiknavs betydelse i konkurrens med motsvarande i övriga nordiska länder, och Sveriges attraktionskraft som destination påverkar antalet fritidsresor (det segment som växer mest). Mer av allt – det är den korta sammanfattningen av den troliga utvecklingen, oavsett om perspektivet är fram till 2025 eller 2040: en utmaning ur ett hållbarhets-perspektiv; ett löfte ur ett sysselsättningsperspektiv.

Mycket spännande och högst relevant just nu är autonoma bilar och det supersnabba ”rörposttåget” Hyperloop (ännu på experimentstadiet). Dessa nya transportslag kan rita om kartan väsentligt till år 2040. Även utvecklingen av nya hållbara drivmedel spelar roll, och här är biobränsle det mest diskuterade. Teknikutvecklingen sker snabbt, så det blir viktigt att inte investera i transportinfrastruktur som är föråldrad redan innan den är färdig att tas i bruk. Med långa planeringshorisonter gäller det att värdera flexibilitet och säkerställa ett internationellt samarbete så långt det är möjligt.

Ur ett sysselsättningsperspektiv leder den snabba tekniska utvecklingen av artificiell intelligens och automation till helt nya arbetsuppgifter inom transportrelaterade branscher. De enklare jobben är på väg bort medan allt fler kommer att jobba med avancerad trafikledning, programmering och kommunikation etc.

Inom Sveriges gränser påverkar urbanisering, kustifiering och klusterfiering trafiksystemets utveckling. Trots att tekniken underlättar (sam)arbete på distans driver längtan efter kreativa mötesplatser och intellektuell stimulans människor till större städer. I framtiden blir det blir allt viktigare att befinna sig nära världens, nationens och regionens centrala nav.

Slutligen är det politiska läget i världen med ökande oro och instabilitet relevant i högsta grad och försvårar och fördröjer pågående satsningar på effektivare flygkorridorer för snabbare rutter och minskad miljöbelastning.

Den här föreläsningen målgruppsanpassas efter beställarens behov och ger en inblick i de trender som leder fram till morgondagens transporter. Aktuella exempel på företag och företeelser ger inspiration till utveckling av den egna verksamheten.

Är du intresserad av att boka den här föreläsningen för ett event eller kick-off i din organisation? Fyll i din epost och ditt telefonnummer i formuläret så kontaktar vi dig!

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar