Digitalisering och lärande – droppen urholkar stenen

Föreläsning på förfrågan

Digitalisering och lärande – droppen urholkar stenen

Hur långt har digitaliseringen kommit i skolan? Bidrar den till lärandet och vilka aspekter av digitaliseringen har förändrats över tid? I den här föreläsningen presenteras resultaten av Kairos Futures åttonde studie om skolan och lärandet.

Vi konstaterar att digitaliseringen av lärande går framåt men att det fortfarande finns ett motstånd mot användande av digitala verktyg.

Vilka är framgångsfaktorerna och vilka fallgropar bör undvikas? Och, vad kan man förvänta sig när det gäller digitalisering och lärande i framtiden? En sak är säker. Vare sig vi vill eller inte och trots misstag, felsatsningar och krånglig teknik så kommer digitaliseringen fortsätta att förändra skolors verksamhet och lärandet för våra barn och unga.

Dessa frågor samt andra spännande resultat presenteras i vår föreläsning.

Med resultaten från studien som grund kan vi också erbjuda en workshop för att utveckla strategier för digitalisering. Resultaten från studien visar att just strategisk planering, tillsammans med ett involverande ledarskap, visar sig vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna.

Är du intresserad av att boka den här föreläsningen? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar