Morgondagens ledarskap

Föreläsning på förfrågan

Morgondagens ledarskap

Föreläsningen belyser skillnader på ledarskap mellan 70- och 80-talister, samt värderings- och livsstilstrender inom unga, arbetsmarknadstrender mm.

Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbetsliv. Det blir tydligt när man jämför dagens 80-talisters syn på arbete och chefskap med hur 70-talisterna såg på saken för tio år sedan. 70-talisternas jakt på ”roligt” har bland 80-taliserna sin motsvarighet i sökande efter meningsfullhet, trygghet, balans och god lön. Detta skifte avspeglas också i synen på chefskap. Där 70- talister för tio år sedan såg chefskapet som en väg mot självförverkligande och en utmaning, ser 80-talister det i dag som en möjlighet att göra något meningsfullt och viktigt.

Är du intresserad av att boka den här föreläsningen för ett event eller kick-off i din organisation? Fyll i din epost och ditt telefonnummer i formuläret så kontaktar vi dig!

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar