Framtiden som drivkraft för innovation

Föreläsning på förfrågan

Framtiden som drivkraft för innovation

Hur kan man använda omvärldsförståelse, trender och framtid som drivkraft i innovationsprojekt?

Hur kan man använda omvärldsförståelse, trender och framtid som drivkraft i innovationsprojekt? Forskningen visar att företag som använder foresight integrerat i sitt innovationsarbete har 33 % bättre lönsamhet och 200 % snabbare värdetillväxt. Men vad är nycklarna bakom att lyckas spänna bågen i sin innovationsprocess och vad är trenderna som förändrar själva innovationsarbetet i sig? Här får du en inblick i trenderna som ritar om innovationskartan och hur framtidsdriven innovation som arbetssätt kan leda till helt nya innovationer som utmanar befintliga strukturer och öppnar upp för helt nya affärer.

Föreläsningar