Framtiden som drivkraft för innovation

Föreläsning på förfrågan

Framtiden som drivkraft för innovation

Hur kan man använda omvärldsförståelse, trender och framtid som drivkraft i innovationsprojekt?

Hur kan man använda omvärldsförståelse, trender och framtid som drivkraft i innovationsprojekt? Forskningen visar att företag som använder foresight integrerat i sitt innovationsarbete har 33 % bättre lönsamhet och 200 % snabbare värdetillväxt. Men vad är nycklarna bakom att lyckas spänna bågen i sin innovationsprocess och vad är trenderna som förändrar själva innovationsarbetet i sig? Här får du en inblick i trenderna som ritar om innovationskartan och hur framtidsdriven innovation som arbetssätt kan leda till helt nya innovationer som utmanar befintliga strukturer och öppnar upp för helt nya affärer.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar