Morgondagens medborgare

Föreläsning på förfrågan

Morgondagens medborgare

Morgondagens medborgare är kärnan i framtidens samhälle. Att förstå deras förväntningar och attityder är avgörande för alla som är med och utvecklar vårt gemensamma samhälle eller dagligen möter våra medborgare.

2018 släppte Kairos Future den första framtidsstudien om morgondagens medborgare och i augusti 2022 släpptes uppföljaren. Studien har ett omfattande material och utifrån det beskriver föreläsningen medborgarnas förväntningar och attityder kring samhällskontraktet och demokratins tillstånd.

Två av 2020-talets stora utmaningar är den ekologiska hållbarheten och digitaliseringen. Föreläsningen kombinerar data och insikter från studien och beskriver medborgarnas preferenser och önskningar för att därigenom inspirera till förändring. Som ett stöd på vägen beskrivs hur offentliga aktörer kan arbeta för att hitta rätt målgrupper där man kan nå störst framgång för ökad ekologisk hållbarhet eller att framgångsrikt implementera digitalisering och använda artificiell intelligens.

Anpassad föreläsning
Utifrån era behov kan föreläsningen anpassas för att lägga vikt vid de områden som är mest relevanta för er. Som inspiration framgår nedan de kapitel som finns i studien och som samtliga innehåller mängder av intressant information som gör er redo att möta morgondagens medborgare.

1. Medborgarskapets åtta dimensioner

2. Dagens samhällskontrakt

3. De alienerade medborgarna

4. Engagemang och ideell organisering

5. Demokratins tillstånd

6. Medborgarna och den ekologiska hållbarheten

7. Medborgarna och digitaliseringen

8. Medborgartyper för hållbarhet och digitalisering

9. Formerande trender

10. Insikter om morgondagens medborgare och samhällskontrakt

Tidsserie från 2018
Delar av studien följer upp frågeställningar från den tidigare studien från 2018. Detta gör att det går att se förändringar och riktningar kring svenskarnas uppfattningar. Det gäller kapitlen medborgarskapets åtta dimensioner, dagens samhällskontrakt, engagemang och ideell organisering, samt demokratins tillstånd.

Är du intresserad av att boka den här föreläsningen? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

 

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar