Nära liv – nära vård, hur får vi det att funka i en alltmer digitaliserad vardag?

Föreläsning på förfrågan

Nära liv – nära vård, hur får vi det att funka i en alltmer digitaliserad vardag?

Med hemmet som primär instans för livets alla hälsofaser i det framtida hälso- och vårdlandskapet.

En Inspirationsföreläsning för politiker samt offentliga och privata aktörer som har ambitionen att skapa ett jämlikt och resurseffektivt välfärdssystem i ett allt smartare samhälle.

Morgondagens vårdkrävande hemmiljöer kommer involvera långt fler aktörer och resurser än idag. En effektiv och säker logistik blir allt viktigare för att få helheten att fungera. Kraven på tillgänglighetsanpassningar både för den boende och personal kommer öka markant. Nya typer av kontrolltorn blir centrala för koordination och samordning. För den som tidigt sätter sig in i det nya vårdlandskapet och söker potentiella partners för framtidens lösningar öppnas nya affärsmöjligheter.

Såväl föreläsning som workshop går att välja.

Föreläsningar