Att leda på kanten till kaos

Föreläsning på förfrågan

Att leda på kanten till kaos

Vet du vilka de viktigaste framgångsfaktorerna är för din organisation i tider av kaos? Här får du en föreläsning kring organisationskultur, ledarskap och framgångsfaktorer för organisationer i olika branscher.

Är det att ledningen har starkt fokus på långsiktiga frågor eller är det att det råder en sökande, nyfiken och öppen företagskultur? Eller rent av att medarbetarna brinner för att vara bäst?

Framgångsfaktorerna baseras på förmågan att nå uppsatta mål, förmågan att utveckla nya produkter och tjänster samt förmågan att attrahera talanger. Dessutom presenterar vi vad som krävs för att attrahera, behålla och utveckla talanger. Vi avslöjar också chefens roll i attraktionskraften.

Föreläsningen baseras på två framtidsstudier som genomfördes under 2018. "Att leda på kanten till kaos" och "Attraktionskraft".

Är du intresserad av att boka den här föreläsningen? Fyll i din epost och ditt telefonnummer i formuläret så kontaktar vi dig

Föreläsningar