Att leda på kanten till kaos

Föreläsning på förfrågan

Att leda på kanten till kaos

Vet du vilka de viktigaste framgångsfaktorerna är för din organisation i tider av kaos? Här får du en föreläsning kring organisationskultur, ledarskap och framgångsfaktorer för organisationer i olika branscher.

Upplever du att jorden snurrar fortare och fortare och att det blir svårare att navigera mot framtiden? Missa då inte att ta del av vår studie kring organisationskultur, ledarskap och framgångsfaktorer. Organisationskulturen beskrivs i fyra typer samt vad som kännetecknar organisationskulturen utifrån förhållningssätt, framgångsfaktorer och ledarskap.

Framgångsfaktorerna baseras på förmågan att nå uppsatta mål, förmågan att utveckla nya produkter och tjänster samt förmågan att attrahera och utveckla talanger.

Vi erbjuder dels en föreläsning där studiens resultat presenteras för er, men även några olika sätt på vilka ni kan arbeta mer på djupet med frågorna för att exempelvis att göra en kultur- och organisationsanalys samt ta fram framgångsfaktorer baserat på denna.

Läs mer om våra erbjudanden kring att leda på kanten till kaos
Läs vår rapport Att lyckas på kanten till kaos: Kultur, struktur och ledarskap i det 21:a århundradet.

Är du intresserad av att boka den här föreläsningen? Fyll i din epost och ditt telefonnummer i formuläret så kontaktar vi dig.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar