Framtidens Livsmedelssystem: Drivkrafter, Trender och Utmaningar

Föreläsning på förfrågan

Framtidens Livsmedelssystem: Drivkrafter, Trender och Utmaningar

Från Malthus till Matinnovation: En resa mot den fjärde Livsmedelsrevolutionen

Många har länge tagit det för givet att det finns god, hälsosam och inte minst billig mat tillgänglig, varsomhelst och dygnet runt. Maten har blivit så självklar att det är lätt att glömma bort att tillgången till mat är ett fundament i behovspyramiden och själva bottenplattan varpå det moderna välståndet vilar. Det har inte alltid varit fallet, kampen mot hungern har präglat mänsklighetens historia in i modern tid.

1968 förutspådde Paul och Anne Ehrlich massvält till följd av befolkningsökningar, en idé som tidigare utvecklats av Thomas Malthus under 1800-talets slut. Så blev inte fallet, istället inleddes en ny livsmedelsrevolution som ökade produktionen av livsmedel i aldrig tidigare skådad omfattning. I den så kallade gröna revolutionen sattes nya grödor, konstgödsel och maskiner i arbete inom en global handelskedja vilket har omformat inte bara maten vi äter utan också de sociala relationer som omger den.

Femtio år senare knakar det i framgångsagans fogar - klimatförändringar och krig skakar produktion och logistik världen över, många livsmedelsproducenter hotas av låg lönsamhet, största delen av befolkningen svälter förvisso inte men fler äter sig till ohälsa och biologisk mångfald hotas. Samtidigt pågår en ny teknikrevolution som åter förändrar vad som är möjligt – vissa talar nu om livsmedel utan jordbruk. Kanske står vi snart inför ännu en livsmedelsrevolution?

Den här föreläsningen tar sin utgångspunkt i de drivkrafter, megatrender och utmaningar som formar framtidens livsmedelssystem. Spaningarna bygger på flera års trendspaning och omvärldsanalys inom livsmedelssystemets olika delar och bygger på såväl statistik, policyanalyser och AI-stödd kartläggning av det globala start-up-landskapet inom foodtech. Detta gör att föreläsningen sedan kan fördjupas mot olika spår beroende på aktuella frågeställningar och intresse.

Med bredden i vår research kan föreläsningen göras spännande och relevant för aktörer i hela livsmedelskedjan – från industri till konsument och offentlighet.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar