Morgondagens medlem – om framtidens ideella engagemang

Föreläsning på förfrågan

Morgondagens medlem – om framtidens ideella engagemang

Sverige har ett rikt föreningsliv som skapar mängder med värde för sina medlemmar och samhället i stort. Men hur ser förutsättningarna ut för framtidens föreningar?

Sverige har ett rikt föreningsliv som skapar mängder med värde för sina medlemmar och samhället i stort. Men hur ser förutsättningarna ut för framtidens föreningar? Inte minst de stora etablerade organisationerna upplever idag utmaningar i ett samhälle som på så många sätt skiljer sig från det som de uppstod ur. Utifrån studien "Morgondagens medborgare" presenteras en bild av Sveriges olika medborgartyper och deras engagemang. 

Därtill tecknas en bild av det landskap som framtidens civilsamhälle rör sig i. Hur ska dagens styrelser och medlemmar förbereda sig för att kunna fortsätta att berika Sverige med meningsfull fritid, personlig utveckling, demokratiskolning och allt annat som förenade människor upplever och skapar tillsammans?

Är du intresserad av att boka den här föreläsningen? Fyll i din epost och ditt telefonnummer i formuläret så kontaktar vi dig!

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar